Đặc Sản Hồ Ba Bể

Thông Tin Liên Hệ

Địa Chỉ

Thôn Cốc Cọng, xã Đồng Phúc , huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại:

0969.515.993

Email:

Dacsanvungcao97@gmail.com Hoangtuanbk96@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi

Bản Đồ

Shopping Cart